Blogg

juni 29, 2014

Kyrkomötet: Motion 2014:14 Kulturen som grundläggande uppgift

av Marja Sandin-Wester m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

  1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma med förslag till ändring i kyrkoordningen som innebär att kultur läggs till som en del av församlingens grundläggande uppgift.
  2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta med kulturen som en självständig del i den verksamhetsindelning som finns med i redovisningsmodellen för församlingar och pastorat.
juni 23, 2014

Kyrkomötet: Motion 2014:7 Omställning till ekologiskt och kretsloppsanpassat jordbruk

av Elsa Christersson och Carl-Henrik Henriz

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att komma med förslag till
kyrkomötet om sådan ändring i kyrkoordningen att det blir möjligt för stiften att
inleda ett arbete för att ställa om till ekologiskt och kretsloppsanpassat jordbruk.…

juni 23, 2014

Kyrkomötet: Motion 2014:8 Rättvisare fördelning av vinsten från prästlönetillgångarna

av Elsa Christersson och Carl-Henrik Henriz

Förslag till kyrkomötesbeslut

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att komma med förslag till kyrkomötet om sådan ändring i kyrkoordningen att det blir möjligt för stiften att fördela vinsten från prästlönetillgångarna mellan församlingarna på ett mera rättvist sätt.…

januari 20, 2014

Val av gruppledare och val till utskottsplatser i Kyrkomötet

Vid kyrkomötesgruppens valmöte den 19:e januari 2014 valdes Marja Sandin-Wester till gruppledare för Miljöpartister i Svenska kyrkans kyrkomötesgrupp.

Vid kyrkomötesgruppens valmöte valdes följande ledamöter till utskottsplatser i Kyrkomötet:

Val till Gudstjänstutskottet, G, en ledamot:
Jan Segerstedt blev vald till ledamot i Gudstjänstutskottet, G.…

januari 19, 2014

Miljöpartister i Svenska kyrkan kräver en professur i Ekoteologi

Vid kyrkomötesgruppens möte som hölls i Hägersten den 18-19/1 framhölls att miljö- och klimatfrågorna nu blir allt viktigare för jordens överlevnad för människor, djur och växter. Dessa är en del av våra grundläggande solidariteter.

Vi finner att Bibeln i både Gamla och Nya testamentet ger oss motivering, engagemang, teologi och etik för detta.…

november 1, 2013

Slutgiltigt resultat för val till Stiftsfullmäktige 2013

Uppsala stift
5,18%  3 mandat (+1)

Ordinarie:
Siw Björkgren
Anders Hedström
Anders Elvin

Ersättare:
1. Kristina Srbu Kjellgren
2. Terence Hongslo

Linköpings stift
3,99% 3 mandat (+1)

Ordinarie:
Klas Linné
Hildegard Jarskog
Lars Edstav

Ersättare:
1. Jens Lindell
2. Tom stol

Skara stift
4,02%  3 mandat (+1)

Ordinarie:
Anna Kelemen Ejstes
Kersti Ingeborn
Magnus Gunnarsson

Ersättare:
1.…

november 1, 2013

Slutgiltigt resultat för val till Kyrkomötet 2013

Totalt 4,69%  12 mandat (+4)

Uppsala stift
5,37% 1 mandat

Ordinarie:
Terence Hongslo

Ersättare:
1. Anders Elvin
2. Kristina Srbu Kjellgren
3. Jessica Lindberg Dik

Linköpings stift
3,79% 1 mandat

Ordinarie:
Hildegard Jarskog

Ersättare:
1. Klas Linné
2 tomma stolar

Skara stift
4,24% 1 mandat (+1)

Ordinarie:
Lena Klevenås

Ersättare:
1.…

september 21, 2013

Preliminära valresultat i kyrkovalet 2013

Vi gratulerar alla som blivit invalda som förtroendevalda för Miljöpartister i Svenska kyrkan. Det var en spännande valdagskväll den 15 september. De gick att följa valresultaten på nätet och vi kunde se att vi ökade mer och mer allt eftersom distrikten blev räknade.…