januari 2014

januari 20, 2014

Val av gruppledare och val till utskottsplatser i Kyrkomötet

Vid kyrkomötesgruppens valmöte den 19:e januari 2014 valdes Marja Sandin-Wester till gruppledare för Miljöpartister i Svenska kyrkans kyrkomötesgrupp.

Vid kyrkomötesgruppens valmöte valdes följande ledamöter till utskottsplatser i Kyrkomötet:

Val till Gudstjänstutskottet, G, en ledamot:
Jan Segerstedt blev vald till ledamot i Gudstjänstutskottet, G.…

januari 19, 2014

Miljöpartister i Svenska kyrkan kräver en professur i Ekoteologi

Vid kyrkomötesgruppens möte som hölls i Hägersten den 18-19/1 framhölls att miljö- och klimatfrågorna nu blir allt viktigare för jordens överlevnad för människor, djur och växter. Dessa är en del av våra grundläggande solidariteter.

Vi finner att Bibeln i både Gamla och Nya testamentet ger oss motivering, engagemang, teologi och etik för detta.…