maj 2015

maj 20, 2015

Rapport från MPSK riks årsmöte

Miljöpartister i Svenska kyrkan riks, MPSK riks, har haft ett årsmöte 2015-03-28 i Stockholm. Det inleddes med ett föredrag av Per Larsson om ekoteologi. Titeln var ”Utmaningar och motivation i kyrkan inför framtiden”.

Årsmötet fastställde stiftsföreningarnas val av ordinarie styrelseledamöter i MPSK riks styrelse enligt följande:

Luleå stift: Anders Rålin.…