maj 2016

maj 27, 2016

Ny styrelse för MPSK riks 2016

Miljöpartister i Svenska kyrkan riks, MPSK riks, har haft ett årsmöte 2016-03-19 i Stockholm. Det inleddes med ett föredrag av Kristina Segerström, hållbarhetsingenjör.

De för 2016 ordinarie styrelseledamöterna i MPSK riks styrelse är enligt följande:

Luleå stift: Anders Rålin. Göteborgs stift: Soili Brunberg.…