november 2013

november 1, 2013

Slutgiltigt resultat för val till Kyrkomötet 2013

Totalt 4,69%  12 mandat (+4)

Uppsala stift
5,37% 1 mandat

Ordinarie:
Terence Hongslo

Ersättare:
1. Anders Elvin
2. Kristina Srbu Kjellgren
3. Jessica Lindberg Dik

Linköpings stift
3,79% 1 mandat

Ordinarie:
Hildegard Jarskog

Ersättare:
1. Klas Linné
2 tomma stolar

Skara stift
4,24% 1 mandat (+1)

Ordinarie:
Lena Klevenås

Ersättare:
1.…

november 1, 2013

Slutgiltigt resultat för val till Stiftsfullmäktige 2013

Uppsala stift
5,18%  3 mandat (+1)

Ordinarie:
Siw Björkgren
Anders Hedström
Anders Elvin

Ersättare:
1. Kristina Srbu Kjellgren
2. Terence Hongslo

Linköpings stift
3,99% 3 mandat (+1)

Ordinarie:
Klas Linné
Hildegard Jarskog
Lars Edstav

Ersättare:
1. Jens Lindell
2. Tom stol

Skara stift
4,02%  3 mandat (+1)

Ordinarie:
Anna Kelemen Ejstes
Kersti Ingeborn
Magnus Gunnarsson

Ersättare:
1.…