juni 2015

juni 27, 2015

Kyrkomötet: Motion 2015:11 Svenska kyrkans förvaltning av skog

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

 

 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att verka för att 20 procent av Svenska kyrkans skogar avsätts för fri utveckling.
 2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att verka för att den av Svenska kyrkan brukade skogen ställs om till kontinuitetsskogsbruk.
juni 27, 2015

Kyrkomötet: Motion 015:10 Klimathotet och fortbildning

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att rekommendera stiften och församlingarna att ordna studiecirklar kring Ett biskopsbrev om klimatet från biskopsmötet 2014.
 2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att tillhandahålla en
  fortbildning för personal på alla nivåer som arbetar med skog-, jord- och
  markfrågor gällande att bevara Guds skapelse i en långsiktigt hållbar utveckling med bevarande av biologisk mångfald.
juni 26, 2015

Kyrkomötet: Motion 2015:9 Ingen parfym av hänsyn till allergiker

av Terence Hongslo m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att rekommendera att kyrkans personal och kyrkvärdar undviker att använda parfym i tjänst.
 2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att rekommendera att de förtroendevalda undviker att använda parfym vid sina möten.
juni 7, 2015

Kyrkomötet: Motion 2015:26 Gör upp med rasism och antisemitism i vår kyrka

av Ylva Wahlström m.fl.

Förslag till kyrkomötesbeslut

 

 1. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram riktlinjer kring Svenska kyrkans förkunnelse via evangelieboken och kyrkohandboken, som rensar bort allt förakt för den judiska traditionen.
 2. Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram en handlingsplan som på teologisk grund skyddar det unika människovärdet mot den framväxande främlingsfientligheten och rasismen inom såväl kyrkan som samhälle.