april 2021

april 23, 2021

Lönsamt skogsbruk när man följer naturens egna lagar

Anders Rålin

Den skog som kyrkan har att förvalta bör brukas utan kalhuggning och markberedning, på det sätt som låter det naturliga ekosystemet med sitt livgivande samarbete mellan miljontals organismer förbli nästan ostört. Prästlönetillgångarnas avkastning kan troligen fördubblas, men då krävs utbildning av kyrkans skogstjänstemän och beslutande förtroendevalda.…

april 13, 2021

Vi måste ställa om vårt skogsbruk, jordbruk och fiske till att bli hållbart

Skribenterna bakom inlägget Så blir Svenska kyrkan bättre på biologisk mångfald, som på ett utmärkt sätt förklarat vad Svenska kyrkan borde göra för att uppnå de antagna miljökvalitetsmål som riksdagen antagit för den biologiska mångfalden, frågar till slut vilka nomineringsgrupper som är intresserade av att engagera sig i den viktiga frågan.…