Vi måste ställa om vårt skogsbruk, jordbruk och fiske till att bli hållbart

Show all

Skribenterna bakom inlägget Så blir Svenska kyrkan bättre på biologisk mångfald, som på ett utmärkt sätt förklarat vad Svenska kyrkan borde göra för att uppnå de antagna miljökvalitetsmål som riksdagen antagit för den biologiska mångfalden, frågar till slut vilka nomineringsgrupper som är intresserade av att engagera sig i den viktiga frågan.

Det finns bara en nomineringsgrupp som har varit och är engagerad i denna fråga; MPSK De Gröna. Tyvärr har vår nomineringsgrupp bara 6 mandat i kyrkomötet och mycket sparsamt med mandat i de olika stiften, där dessa frågor hanteras.

Några citat från vårt valmanifest:

”Kyrkan är en av Sveriges största skogsägare och måste värna skogen med varsam hand. Vi måste bevara de skogar och våtmarker som ännu är intakta och opåverkade för att ha en chans att klara av klimatkrisen. Skogens potential att fånga in koldioxid till marken är enorm och här har kyrkan en stor möjlighet att bidra. Gammelskogar och naturskogar måste bevaras. Trakthyggesbruket som innebär stora kalhyggen och markberedning ska inte tillämpas. Vi förordar blandskogar och hyggesfria metoder. Just nu pågår den största utrotningen av arter i mänsklighetens historia.

Vi måste ställa om vårt skogsbruk, jordbruk och fiske till att bli hållbart. Då kan vi bevara många djur- och växtarter. Vi vill att krav på hänsyn till biologisk mångfald ska ingå i Svenska kyrkans regelverk för hanteringen av jord- och skogsmark.”

Så, om vi anser att Svenska kyrkan ska arbeta mer och bättre med dessa frågor så finns chansen att vid kyrkovalet i höst se till att nomineringsgruppen som i grunden värnar skapelsens mångfald får möjligheter att påverka.

Låt inte bara fina ord och formuleringar få styra hur Du/Ni röstar i kyrkovalet den 19 september utan välj en nomineringsgrupp som tar orden till handling med reellt innehåll.

Jesus själv sa: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen”(Mark. 16:15).

Det är det vi i nomineringsgruppen MPSK De Gröna vill göra genom vårt engagemang i Svenska kyrkan. Evangeliet handlar om hela skapelsen – vi är en del av den biologiska mångfalden.

Styrelsen för MPSK De Gröna

genom Agneta Granström, ordf.

via: Kyrkanstidning.se