april 2016

april 28, 2016

Nya asylpolitiken kan få oss att gå i oppositionElva miljöpartister i upprop: Migrationsöverenskommelsen måste omförhandlas

Debattartikel i Aftonbladet 11/4-2016

Vi är en grupp miljöpartister som är djupt oroade över samhällsutvecklingen vad gäller attityden till flyktingar. Några av oss har skrivit två motioner om en mer generös flyktingpolitik som till synes har mottagits positivt av partistyrelsen inför kongressen, med bifall på de flesta av att-satserna.…

april 5, 2016

Uttalande för en generös flyktingpolitik

Den gyllene regeln säger att 
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.”
Många av oss Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK) har valt partisamhörighet med utgångspunkt från vår egen kristna tro. Valet har fallit på Miljöpartiet som med sina tre gränslösa solidariteter mycket väl harmoniserar med vår tro:

  • Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
  • Solidaritet med kommande generationer
  • Solidaritet med världens alla människor

Vi upplever nu att den tredje solidariteten har urholkats betydligt i samband med regeringens skärpta flyktingpolitik.…